Hướng dẫn 10:19 | 09/06/2022

Làm sao để định vị đất tại Second World?

Cho đến giai đoạn hiện tại, Second World chính thức mở bán đất tại 6 thành phố lớn của 2 quốc gia. Ở Việt Nam, các Cư Dân có thể sở hữu đất tại 3 thành phố lớn …

Làm sao để định vị đất tại Second World? Read More »